ZEA Rychnovsko a.s. - Zemědělská akciová společnost

ZEA Rychnovsko a.s.

Zemědělská výroba společnosti je zaměřena na rostlinnou výrobu, která vytváří podmínky pro úspěšný chod živočišné výroby, který je prezentován chovem skotu a prasat, ale také pro výrobu elektrické energie a tepla v BPS.

Více o nás

Aktuality

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

06.05.2024

Společnost ZEA Rychnovsko srdečně zve všechny akcionáře na Valnou hromadu konanou dne 14. června 2024 v Kulturním domě v Lukavici č.p. 172 u Rychnova nad Kněžnou od 9:00 hodin. Občerstvení včetně oběda bude již tradičně zajištěno. Veškeré další potřebné informace jsou uvedeny v přílohách.

Velikonoční otevírací doba prodejny

21.03.2024

Blíží se nám Velikonoce a zejména pak Velký pátek, který ovlivní i naši otevírací dobu prodejny farmářských produktů. Příští týden tedy omezujeme otevírací dobu prodejny pouze na čtvrtek. V pátek budeme mít zavřeno. Objednávky uzenin budeme přijímat pouze do pondělních ranních hodin 25.3. na telefonním čísle 725 116 651, e-mailu objednavky@zearychnovsko.cz nebo osobně na farmě v Dlouhé Vsi. Odběratelům čerstvého mléka oznamujeme, že výdej mléka bude probíhat také ve čtvrtek místo tradičního pátečního dne. Děkujeme za pochopení.

Nový ceník služeb

07.12.2023

Vážení zákazníci, níže je k náhledu nový ceník služeb naší společnosti, který je platný od 1. 12. 2023. Naleznete ho v sekci "O společnosti"

Prodejna farmářských výrobků

07.11.2023

Po delším čekání, napětí a splnění všech zákonných požadavků Vám můžeme s radostí oznámit, že ve čtvrtek 9.11. od 8:00 pro Vás otevíráme novou prodejnu vepřového a hovězího masa výhradně z našeho chovu. Pro začátek si pro Vás připravil řezník výborné vepřové maso z našich prasátek z farmy na Rovni. Prodej bude probíhat vždy ve čtvrtek a v pátek od 8:00 do 16:30 hodin v naší nové farmářské prodejně v Dlouhé Vsi č.p. 103. Pokud se těšíte i na hovězí maso tak nezoufejte, v příštím týdnu pro Vás kromě vepřového masa připravíme i vakuované maso z našeho mladého býčka. Objednávky přijímáme na telefonním čísle 725 116 651 nebo na e-mailové adrese objednavky@zearychnovsko.cz. Připravujeme však pro Vás nový objednávkový e-shop, který bude dostupný na našich webových stránkách, a tím pro Vás bude nákup určitě pohodlnější a přehlednější. Těší nás Váš velký zájem o zahájení prodeje, proto se předem omlouváme, pokud bude veškeré maso brzy vyprodáno, nicméně doufáme, že se na nás nebudete zlobit. Prodej čerstvého masa plánujeme mít každý týden, takže se dostane určitě na všechny. Do budoucna budeme určitě přidávat nové položky do ceníku. Pod tímto příspěvkem si můžete otevřít ceník našich farmářských produktů. Těšíme se na Vás v čele z řezníkem Martinem Pavlištou.


Banner prodejny

Prodej naturálií

29.08.2023

Od 6. září zahajujeme prodej naturálií. Objednávky přijímáme již nyní na telefonním čísle 605428309, 494535758 nebo na e-mailu vera.sreflova@zearychnovsko.cz. Výdej bude probíhat vždy pouze ve středu mezi 7:00 - 15:30 s jednotnou cenou 650 Kč s DPH včetně pytlování. Dále nabízíme krmnou směs pro nosnice s cenou 351 Kč s DPH za 25 kg pytel. V současné době nebudeme dále nabízet prodej sušené kukuřice. Děkujeme za pochopení.

Publicita projektu NPO

Název projektu: FVE ZEA Rychnovsko a.s.

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000195

Popis a cíl projektu: Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny na střechu budovy o výkonu 227 kWp včetně akumulace sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost a finanční úsporu v souvislosti s vysokými cenami energií. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy. Více informací zde

EU Logo
NPO

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Modernizace střediska chovu skotu Lipovka

Číslo projektu: 21/005/19210/452/010/001763

Cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sdružení SPLAV.

Popis projektu: Výsledkem projektu je zefektivnění chovu dojnic ve středisku v Lipovce. Systém sledování říje nám poskytuje kompletní přehled o stavu stáda 24 hodin denně. Dosahujeme tím zvýšení počtu nalezených říjí, snížení počtu inseminačních dávek a procentní zvýšení březích zvířat ve stádě. Dále nám pomáhá odhalit zdravotní problémy jednotlivých zvířat a tím i snížení počtu úhynů ve stádě. Díky těmto informacím dochází ke zlepšení welfare krav a přívětivějšímu prostředí pro chovatele starající se o jejich zdraví. Všechny tyto cíle nám splnil nákup systému sledování říje Ovalert s obojky a krčními respondéry v celkovém počtu 350 kusů, procesorová jednotka se čtečkou, anténa a propojení systému se stávajícím softwarem. V rámci projektu bylo vysázeno minimálně 10 ks stromků na p.č. 501/2 k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou.

EU Logo

Název projektu: Modernizace budovy dílny

Číslo projektu: 23/007/19210/452/010/001561

Cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sdružení SPLAV.

Popis projektu: Výměnou starých plechových vrat za nová průmyslová vrata s elektrickým pohonem nám dosáhneme lepší tepelné izolace v celém prostoru dílny a tím dojde ke snížení tepelných ztrát při vytápění budovy. Dále dojde ke zvýšení komfortu zaměstnanců dílny při manipulaci s vraty a zvýšení jejich bezpečnosti. V rámci výměny průmyslových vrat nedojde ke změně velikosti stavebního otvoru.
V rámci prováděné služby opravy strojů jsou prováděny tyto činnosti: výměna poškozených dílů, výměna olejů, filtrů, přezutí a opravy pneumatik, opravy motorů a převodovek, náprav, výměna skel atp. Služba je nabízena všem podnikatelským subjektům a fyzickým osobám, které o nabízenou službu projeví zájem. Dílna slouží k základním opravám strojů a vozidel jak pro zemědělské, tak i nezemědělské stroje.
V rámci projektu bude dále vysázeno minimálně 10 ks stromků na p.č. 273/13 k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova n.K.

EU Logo

Název projektu: Výměna nakladače za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017004

Popis projektu: Projekt „Výměna nakladače za energeticky úspornější“ je spolufinancován Evropskou unií. Prostřednictvím projektu je realizována výměna technologie - nakladače. Projekt tak přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší a ke snížení energetické náročnosti provozu příjemce.

EU Logo

Název projektu: Modernizace střediska chovu skotu Dlouhá Ves

Číslo projektu: 20/004/19210/452/010/001439

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sdružení SPLAV.

Základní popis projektu: Výsledkem projektu je zlepšení chovu dojnic ve středisku v Dlouhé Vsi. Nákup nové technologie nám velice pomůže se zlepšením zdravotního stavu paznehtů a ke zpevnění rozměklé rohoviny u dojnic. Dále dojde ke komfortnějšímu ustájení dojnic z pohledu jejich welfare, spojenou se zvýšením výkonnosti a dlouhověkosti dojnic. Tím dojde ke zefektivnění chovu krav na středisku v Dlouhé Vsi a přívětivějšímu prostředí pro chovatele starající se o jejich zdraví. Všechny tyto cíle nám splnil nákup 2 kusů automatických koupacích van s řídícími jednotkami, čerpadlem a s automatickou výměnou desinfekce.

V rámci projektu bylo vysázeno minimálně 10 ks stromků na p.č. 273/44 k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou.

EU Logo

Název projektu: Modernizace střediska chovu skotu Lipovka

Číslo projektu: 19/003/19210/452/010/001046

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sdružení SPLAV.

Základní popis projektu: Výsledkem projektu je zefektivnění chovu telat ve středisku v Lipovce. Nákup nové technologie nám umožní komfortnější ustájení telat z pohledu jejich welfare, přívětivější prostředí pro chovatele starající se o jejich zdraví, ale také spolehlivější strojní vybavení pro přípravu mléka a jeho přesné zakládání dle individuálních potřeb každého telete. Všechny tyto cíle nám splnil nákup nového vozíku na mléko vybaveného mimo jiné pasterem a vlastním pohonem o objemu 260 l a dále nákup 45 ks rozebíratelných přístřeškových bud.

V rámci projektu bylo vysázeno minimálně 10 ks stromků na p.č. 501/15 k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou.

EU Logo

Název projektu: Modernizace VKS Dlouhá Ves

Číslo projektu: 17/005/0421a/452/002794

Cíl projektu
Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských podniků. Popis projektu: Předmětem projektu je stavební a technologický záměr vedoucí k realizaci modernizace výrobny sypkých krmných směsí s použitím premixů a doplňkových směsí pro hospodářská zvířata.

EU Logo
Logo ministerstva zemědělství

Název projektu: Nákup servisního vozidla

Číslo projektu: 22/006/19210/452/010/004483

Cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sdružení SPLAV.

Popis projektu: Nákupem nového užitkového vozu kategorie N1 budeme mít k dispozici servisní vozidlo, díky kterému dosáhneme zkrácení doby příprav na naložení nářadí a materiálu a tím zvýšení efektivnosti a výkonnosti servisních prací. Realizací projektu dojde ke snížení zatížení životního prostředí, jelikož vůz bude splňovat nové emisní limity a bude mít nižší spotřebu paliva než stávající používané soukromé vozy, a dále dojde ke zvýšení efektivnosti práce díky pojízdné servisní dílně.

V rámci projektu bude dále vysázeno minimálně 10 ks ovocných stromků na p.č. 99/8 k.ú. Javornice.

EU Logo

ČÍM SE ZABÝVÁME


Živočišná výroba

Živočišná výroba

Zaměřujeme se převážně na mléčný skot

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Produkujemme rostlinnou výrobu především pro potřeby živočišné výroby a bioplynové stanice

Bioplynová energie

Bioplynová stanice

Produkujemme vlastní energii


O společnosti

Akciová společnost ZEA Rychnovsko vznikla v roce 1995. Hlavní náplní činnosti společnosti je zemědělská výroba, která představuje zejména rostlinnou výrobu provozovanou na výměře cca 2243 ha zemědělské půdy v okolí Rychnova nad Kněžnou, a dále živočišnou výrobu zaměřenou na chov skotu s důrazem na výrobu mléka, a chov prasat. Tuto tradiční náplň v roce 2010 rozšířila výroba elektrické energie a tepla v bioplynové stanici v Dlouhé Vsi.

Společnost se mimo zemědělské výroby okrajově zabývá výrobou krmiv a krmných směsí, opravou pracovních strojů, truhlářstvím, kovoobráběním a nákladní silniční motorovou dopravou.

Provoz společnosti je soustředěn do 3 kmenových středisek v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou, Javornice a Lipovky u Rychnova nad Kněžnou.

Aktuálně platný ceník služeb.


Whistleblowing

Informace pro oznamovatele možného protiprávního jednání podle zákona na ochranu oznamovatelů u nás naleznete ve směrnici zde.

ZEA Logo