ZEA Rychnovsko a.s. - Zemědělská akciová společnost

ZEA Rychnovsko a.s.

Zemědělská výroba společnosti je zaměřena na rostlinnou výrobu, která vytváří podmínky pro úspěšný chod živočišné výroby, který je prezentován chovem skotu a prasat, ale také pro výrobu elektrické energie a tepla v BPS.

Více o nás

Aktuality

Prodej krmných směsí

14.07.2021

Společnost ZEA Rychnovsko a.s. Vám nově nabízí k prodeji KRMNOU SMĚS PRO NOSNICE. Směs je vyráběna přímo v naší nově zrekonstruované výrobně krmných směsí v Dlouhé Vsi, kde je balena v 25 kg pytlích. Cena za balení je 270 Kč včetně DPH. Příjem objednávek probíhá standardně na telefonním čísle 494 535 758 nebo na emailové adrese vera.sreflova@zearychnovsko.cz. Objednávky přijímáme vždy do pondělí následujícího týdne. Výdej pak probíhá ve středu od 7:30 do 15:00. V případě zájmu Vám jsme schopni nabídnout i krmné směsi pro březí nebo kojící prasnice, selata v předvýkrmu, prasata ve výkrmu, dojnice v laktaci, suchostojné dojnice, směs pro mladý skot a směs pro býky ve výkrmu. Tyto objednávky budeme řešit vždy individuálně.

Nabídka krmné řepy

08.07.2021

V průběhu měsíce října bude probíhat sklizeň krmné řepy. Pokud máte zájem, můžete si již dnes předběžné rezervovat požadované množství na telefon 494 535 758 nebo na e-mailovou adresu vera.sreflova@zearychnovsko.cz. Cena je stanovena na 120 Kč/q s DPH.

Ukončení prodeje naturálií

23.06.2021

S platností od 28. 6. 2021 ukončujeme prodej naturálií z důvodu nízkého stavu zásob pro pokrytí vlastní spotřeby. V brzké době se však můžete těšit na novinku, kterou si u nás budete moci zakoupit.

Nabídka nové pracovní pozice

08.06.2021

Máte rádi zvířata? Nebráníte se práci v zemědělství? Tak právě Vám nabízíme pracovní pozici ošetřovatele hospodářských zvířat. Práce na plný úvazek, příspěvek na dopravu, závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění. Nástupní plat: 25000 - 30000 Kč. Kontaktní osoba: Ing. Petr Sedláček, tel.: 732814903, životopisy zasílejte na e-mail: petr.sedlacek@zearychnovsko.cz

Nabídka letní brigády

01.06.2021

Společnost ZEA Rychnovsko a.s. hledá brigádníky pro letní měsíce. Chcete si přivydělat? Baví vás práce v zemědělství? Tak nás neváhejte kontaktovat. Nabízíme práci jak v rostlinné, tak i v živočišné výrobě. Pro živočišnou výrobu prosím volejte na tel. č. 605403238 v případě zájmu o práci v rostlinné výrobě kontaktujte tel. č. 604935401 nebo nám napište na emailovou adresu zearychnovsko@zearychnovsko.cz. Řidičské oprávnění skupiny T výhodou.

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna nakladače za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017004

Popis projektu: Projekt „Výměna nakladače za energeticky úspornější“ je spolufinancován Evropskou unií. Prostřednictvím projektu je realizována výměna technologie - nakladače. Projekt tak přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší a ke snížení energetické náročnosti provozu příjemce.

EU Logo

Název projektu: Modernizace střediska chovu skotu Dlouhá Ves

Číslo projektu: 20/004/19210/452/010/001439

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sdružení SPLAV.

Základní popis projektu: Výsledkem projektu je zlepšení chovu dojnic ve středisku v Dlouhé Vsi. Nákup nové technologie nám velice pomůže se zlepšením zdravotního stavu paznehtů a ke zpevnění rozměklé rohoviny u dojnic. Dále dojde ke komfortnějšímu ustájení dojnic z pohledu jejich welfare, spojenou se zvýšením výkonnosti a dlouhověkosti dojnic. Tím dojde ke zefektivnění chovu krav na středisku v Dlouhé Vsi a přívětivějšímu prostředí pro chovatele starající se o jejich zdraví. Všechny tyto cíle nám splnil nákup 2 kusů automatických koupacích van s řídícími jednotkami, čerpadlem a s automatickou výměnou desinfekce.

V rámci projektu bylo vysázeno minimálně 10 ks stromků na p.č. 273/44 k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou.

EU Logo

Název projektu: Modernizace střediska chovu skotu Lipovka

Číslo projektu: 19/003/19210/452/010/001046

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sdružení SPLAV.

Základní popis projektu: Výsledkem projektu je zefektivnění chovu telat ve středisku v Lipovce. Nákup nové technologie nám umožní komfortnější ustájení telat z pohledu jejich welfare, přívětivější prostředí pro chovatele starající se o jejich zdraví, ale také spolehlivější strojní vybavení pro přípravu mléka a jeho přesné zakládání dle individuálních potřeb každého telete. Všechny tyto cíle nám splnil nákup nového vozíku na mléko vybaveného mimo jiné pasterem a vlastním pohonem o objemu 260 l a dále nákup 45 ks rozebíratelných přístřeškových bud.

V rámci projektu bylo vysázeno minimálně 10 ks stromků na p.č. 501/15 k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou.

EU Logo

Název projektu: Modernizace VKS Dlouhá Ves

Číslo projektu: 17/005/0421a/452/002794

Cíl projektu
Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských podniků. Popis projektu: Předmětem projektu je stavební a technologický záměr vedoucí k realizaci modernizace výrobny sypkých krmných směsí s použitím premixů a doplňkových směsí pro hospodářská zvířata.

EU Logo
Logo ministerstva zemědělství

ČÍM SE ZABÝVÁME


Živočišná výroba

Živočišná výroba

Zaměřujeme se převážně na mléčný skot

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Produkujemme rostlinnou výrobu především pro potřeby živočišné výroby a bioplynové stanice

Bioplynová energie

Bioplynová stanice

Produkujemme vlastní energii


O společnosti

Akciová společnost ZEA Rychnovsko vznikla v roce 1995. Hlavní náplní činnosti společnosti je zemědělská výroba, která představuje zejména rostlinnou výrobu provozovanou na výměře cca 2243 ha zemědělské půdy v okolí Rychnova nad Kněžnou, a dále živočišnou výrobu zaměřenou na chov skotu s důrazem na výrobu mléka, a chov prasat. Tuto tradiční náplň v roce 2010 rozšířila výroba elektrické energie a tepla v bioplynové stanici v Dlouhé Vsi.

Společnost se mimo zemědělské výroby okrajově zabývá výrobou krmiv a krmných směsí, opravou pracovních strojů, truhlářstvím, kovoobráběním a nákladní silniční motorovou dopravou.

Provoz společnosti je soustředěn do 3 kmenových středisek v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou, Javornice a Lipovky u Rychnova nad Kněžnou.

ZEA Logo