ZEA Rychnovsko a.s. - Zemědělská akciová společnost

ZEA Rychnovsko a.s.

Zemědělská výroba společnosti je zaměřena na rostlinnou výrobu, která vytváří podmínky pro úspěšný chod živočišné výroby, který je prezentován chovem skotu a prasat, ale také pro výrobu elektrické energie a tepla v BPS.

Více o nás

Aktuality

Výkup zemědělských pozemků

08.04.2021

Vážení vlastníci zemědělské půdy a jiných pozemků. V rámci hospodaření naší společnosti ZEA Rychnovsko a.s. máme zájem navyšovat podíl obhospodařované plochy ve svém vlastnictví, a proto v současné době provádíme výkup pozemků. Vykupujeme především ty pozemky, které již užíváme na základě pachtovní smlouvy. Nebráníme se ale ani nákupu jiné zemědělské půdy v katastru obcí Dlouhá Ves, Domašín, Jahodov, Javornice, Lipovka, Litohrady, Lokot, Peklo nad Zdobnicí, Slemeno, Synkov, Roveň, Rychnov nad Kněžnou, Vamberk. Můžeme Vám garantovat, že Vaše pozemky budou nadále využity k zemědělskému obhospodařování naší společnosti pro rostlinnou i živočišnou výrobu. Zajistíme Vám kompletní servis během přepisu pozemku zdarma. Pro více informací kontaktujte naši společnosti na telefonním čísle 493 034 930.

Vepřové půlky

29.03.2021

Pokud máte zájem o odběr vepřových půlek v průběhu dubna a května kontaktujte prosím paní Dusilovou na telefonním čísle 493 034 930. V případě většího množství objednávek Vám nabídneme ještě jeden termín prodeje. V opačném případě děkujeme za přízeň a těšíme se na Vás během nových podzimních termínů o kterých Vás budeme včas informovat.

Prodej sušené kukuřice

26.10.2020

Společnost ZEA Rychnovsko a.s. nabízí k prodeji sušenou kukuřici za cenu 500 Kč/q bez DPH do vyprodání zásob.

Prodej slámy

25.09.2020

Vedení společnosti rozhodlo o prodeji slámy za jednotnou cenu 120 Kč bez DPH. Prodej bude probíhat pouze v případě, kdy bude dostatek slámy k uspokojení potřeb společnosti. Děkujeme za pochopení.

Obnovení prodeje naturálií

24.08.2020

Od 2. září obnovujeme prodej naturálií. Objednávky začínáme přijímat již od 31.8. na telefonním čísle 605428309, 494535758 nebo na e-mailu vera.sreflova@zearychnovsko.cz. Výdej bude probíhat vždy pouze ve středu mezi 7:00 - 15:30 s jednotnou cenou 400 Kč bez DPH včetně pytlování. Objednávky uzavřené od úterý aktuálního týdne budou vyskladněny až ve středu týdne následujícího. Děkujeme za pochopení.

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna nakladače za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017004

Popis projektu: Projekt „Výměna nakladače za energeticky úspornější“ je spolufinancován Evropskou unií. Prostřednictvím projektu je realizována výměna technologie - nakladače. Projekt tak přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší a ke snížení energetické náročnosti provozu příjemce.

EU Logo

Název projektu: Modernizace střediska chovu skotu Dlouhá Ves

Číslo projektu: 20/004/19210/452/010/001439

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sdružení SPLAV.

Základní popis projektu: Výsledkem projektu je zlepšení chovu dojnic ve středisku v Dlouhé Vsi. Nákup nové technologie nám velice pomůže se zlepšením zdravotního stavu paznehtů a ke zpevnění rozměklé rohoviny u dojnic. Dále dojde ke komfortnějšímu ustájení dojnic z pohledu jejich welfare, spojenou se zvýšením výkonnosti a dlouhověkosti dojnic. Tím dojde ke zefektivnění chovu krav na středisku v Dlouhé Vsi a přívětivějšímu prostředí pro chovatele starající se o jejich zdraví. Všechny tyto cíle nám splnil nákup 2 kusů automatických koupacích van s řídícími jednotkami, čerpadlem a s automatickou výměnou desinfekce.

V rámci projektu bylo vysázeno minimálně 10 ks stromků na p.č. 273/44 k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou.

EU Logo

Název projektu: Modernizace střediska chovu skotu Lipovka

Číslo projektu: 19/003/19210/452/010/001046

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sdružení SPLAV.

Základní popis projektu: Výsledkem projektu je zefektivnění chovu telat ve středisku v Lipovce. Nákup nové technologie nám umožní komfortnější ustájení telat z pohledu jejich welfare, přívětivější prostředí pro chovatele starající se o jejich zdraví, ale také spolehlivější strojní vybavení pro přípravu mléka a jeho přesné zakládání dle individuálních potřeb každého telete. Všechny tyto cíle nám splnil nákup nového vozíku na mléko vybaveného mimo jiné pasterem a vlastním pohonem o objemu 260 l a dále nákup 45 ks rozebíratelných přístřeškových bud.

V rámci projektu bylo vysázeno minimálně 10 ks stromků na p.č. 501/15 k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou.

EU Logo

ČÍM SE ZABÝVÁME


Živočišná výroba

Živočišná výroba

Zaměřujeme se převážně na mléčný skot

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Produkujemme rostlinnou výrobu především pro potřeby živočišné výroby a bioplynové stanice

Bioplynová energie

Bioplynová stanice

Produkujemme vlastní energii


O společnosti

Akciová společnost ZEA Rychnovsko vznikla v roce 1995. Hlavní náplní činnosti společnosti je zemědělská výroba, která představuje zejména rostlinnou výrobu provozovanou na výměře cca 2243 ha zemědělské půdy v okolí Rychnova nad Kněžnou, a dále živočišnou výrobu zaměřenou na chov skotu s důrazem na výrobu mléka, a chov prasat. Tuto tradiční náplň v roce 2010 rozšířila výroba elektrické energie a tepla v bioplynové stanici v Dlouhé Vsi.

Společnost se mimo zemědělské výroby okrajově zabývá výrobou krmiv a krmných směsí, opravou pracovních strojů, truhlářstvím, kovoobráběním a nákladní silniční motorovou dopravou.

Provoz společnosti je soustředěn do 3 kmenových středisek v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou, Javornice a Lipovky u Rychnova nad Kněžnou.

ZEA Logo