ZEA Rychnovsko a.s. - Zemědělská akciová společnost

ZEA Rychnovsko a.s.

Zemědělská výroba společnosti je zaměřena na rostlinnou výrobu, která vytváří podmínky pro úspěšný chod živočišné výroby, který je prezentován chovem skotu a prasat, ale také pro výrobu elektrické energie a tepla v BPS.

Více o nás

Aktuality

Prodej vepřových půlek

05.01.2023

Po vánočních svátcích jsme si pro Vás opět připravili ve spolupráci s jatky TORO Vysoké Mýto prodej vepřových půlek. Na výběr je ze 3 termínů, a to 4. února, 4. března a 1. dubna vždy od 7:00 do 9:00 v areálu střediska v Dlouhé Vsi č.p. 103. Cena za kilogram masa je 68 Kč s DPH. K vepřové půlce bude možno doobjednat droby a krev. Ke každé vepřové půlce můžete objednat až 3 litry krve zdarma v 1,5 litrových PET lahvích a droby v ceně 100 Kč s DPH. Platbu je možné provést v hotovosti nebo platební kartou. Při objednávce uveďte prosím přesné množství litrů krve, a zda budete chtít celé droby, nebo jen část. Objednávky je možné rezervovat vždy do týdne před plánovaným prodejem, a to online přes objednávkový formulář na webových stránkách www.zearychnovsko.cz, telefonicky na 493 034 930, nebo osobně na středisku v Dlouhé Vsi.

Chcete si zarezervovat vepřové půlky?

Prodej krmné řepy

20.09.2022

S podzimem se blíží také sklizeň krmné řepy. Proto neváhejte a objednávejte na telefonním čísle 605428309, 494535758 nebo na e-mailové adrese vera.sreflova@zearychnovsko.cz. Cena je 120 Kč/q bez DPH.

Nový ceník služeb ZEA Rychnovsko a.s.

28.08.2022

Vážení zákazníci, níže je k náhledu nový ceník služeb naší společnosti, který je platný od 1. 9. 2022. Od 1. září také obnovujeme prodej naturálií. Dále si můžete objednat sušenou kukuřici, krmnou řepu a krmnou směs pro nosnice. Objednávky přijímáme na telefonním čísle 605428309, 494535758 nebo na e-mailu vera.sreflova@zearychnovsko.cz. Výdej bude probíhat vždy pouze ve středu mezi 7:00 - 15:30.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

15.05.2022

Společnost ZEA Rychnovsko srdečně zve všechny akcionáře na Valnou hromadu konanou dne 17. června 2022 v Hotelu Harmony v Dlouhé Vsi. Veškeré potřebné informace jsou uvedeny v přílohách.

Nabídka pracovní pozice

20.04.2022

Společnost ZEA Rychnovsko a.s. hledá opraváře zemědělských strojů. Požadujeme řidičské oprávnění sk. B a T výhodou, obsluha VZV. Nabízíme práci na plný úvazek, příspěvek na dopravu, závodní stravování, příspěvek na penzijní/životní pojištění, mobilní telefon. Kontaktní osoba: Ing. Jiří Dostál, tel.: 604935401, životopisy zasílejte na e-mail: jiri.dostal@zearychnovsko.cz

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Modernizace střediska chovu skotu Lipovka

Číslo projektu: 21/005/19210/452/010/001763

Cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sdružení SPLAV.

Popis projektu: Výsledkem projektu je zefektivnění chovu dojnic ve středisku v Lipovce. Systém sledování říje nám poskytuje kompletní přehled o stavu stáda 24 hodin denně. Dosahujeme tím zvýšení počtu nalezených říjí, snížení počtu inseminačních dávek a procentní zvýšení březích zvířat ve stádě. Dále nám pomáhá odhalit zdravotní problémy jednotlivých zvířat a tím i snížení počtu úhynů ve stádě. Díky těmto informacím dochází ke zlepšení welfare krav a přívětivějšímu prostředí pro chovatele starající se o jejich zdraví. Všechny tyto cíle nám splnil nákup systému sledování říje Ovalert s obojky a krčními respondéry v celkovém počtu 350 kusů, procesorová jednotka se čtečkou, anténa a propojení systému se stávajícím softwarem. V rámci projektu bylo vysázeno minimálně 10 ks stromků na p.č. 501/2 k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou.

EU Logo

Název projektu: Výměna nakladače za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017004

Popis projektu: Projekt „Výměna nakladače za energeticky úspornější“ je spolufinancován Evropskou unií. Prostřednictvím projektu je realizována výměna technologie - nakladače. Projekt tak přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší a ke snížení energetické náročnosti provozu příjemce.

EU Logo

Název projektu: Modernizace střediska chovu skotu Dlouhá Ves

Číslo projektu: 20/004/19210/452/010/001439

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sdružení SPLAV.

Základní popis projektu: Výsledkem projektu je zlepšení chovu dojnic ve středisku v Dlouhé Vsi. Nákup nové technologie nám velice pomůže se zlepšením zdravotního stavu paznehtů a ke zpevnění rozměklé rohoviny u dojnic. Dále dojde ke komfortnějšímu ustájení dojnic z pohledu jejich welfare, spojenou se zvýšením výkonnosti a dlouhověkosti dojnic. Tím dojde ke zefektivnění chovu krav na středisku v Dlouhé Vsi a přívětivějšímu prostředí pro chovatele starající se o jejich zdraví. Všechny tyto cíle nám splnil nákup 2 kusů automatických koupacích van s řídícími jednotkami, čerpadlem a s automatickou výměnou desinfekce.

V rámci projektu bylo vysázeno minimálně 10 ks stromků na p.č. 273/44 k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou.

EU Logo

Název projektu: Modernizace střediska chovu skotu Lipovka

Číslo projektu: 19/003/19210/452/010/001046

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sdružení SPLAV.

Základní popis projektu: Výsledkem projektu je zefektivnění chovu telat ve středisku v Lipovce. Nákup nové technologie nám umožní komfortnější ustájení telat z pohledu jejich welfare, přívětivější prostředí pro chovatele starající se o jejich zdraví, ale také spolehlivější strojní vybavení pro přípravu mléka a jeho přesné zakládání dle individuálních potřeb každého telete. Všechny tyto cíle nám splnil nákup nového vozíku na mléko vybaveného mimo jiné pasterem a vlastním pohonem o objemu 260 l a dále nákup 45 ks rozebíratelných přístřeškových bud.

V rámci projektu bylo vysázeno minimálně 10 ks stromků na p.č. 501/15 k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou.

EU Logo

Název projektu: Modernizace VKS Dlouhá Ves

Číslo projektu: 17/005/0421a/452/002794

Cíl projektu
Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských podniků. Popis projektu: Předmětem projektu je stavební a technologický záměr vedoucí k realizaci modernizace výrobny sypkých krmných směsí s použitím premixů a doplňkových směsí pro hospodářská zvířata.

EU Logo
Logo ministerstva zemědělství

ČÍM SE ZABÝVÁME


Živočišná výroba

Živočišná výroba

Zaměřujeme se převážně na mléčný skot

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Produkujemme rostlinnou výrobu především pro potřeby živočišné výroby a bioplynové stanice

Bioplynová energie

Bioplynová stanice

Produkujemme vlastní energii


O společnosti

Akciová společnost ZEA Rychnovsko vznikla v roce 1995. Hlavní náplní činnosti společnosti je zemědělská výroba, která představuje zejména rostlinnou výrobu provozovanou na výměře cca 2243 ha zemědělské půdy v okolí Rychnova nad Kněžnou, a dále živočišnou výrobu zaměřenou na chov skotu s důrazem na výrobu mléka, a chov prasat. Tuto tradiční náplň v roce 2010 rozšířila výroba elektrické energie a tepla v bioplynové stanici v Dlouhé Vsi.

Společnost se mimo zemědělské výroby okrajově zabývá výrobou krmiv a krmných směsí, opravou pracovních strojů, truhlářstvím, kovoobráběním a nákladní silniční motorovou dopravou.

Provoz společnosti je soustředěn do 3 kmenových středisek v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou, Javornice a Lipovky u Rychnova nad Kněžnou.

ZEA Logo