ZEA Rychnovsko a.s. - Zemědělská akciová společnost

ZEA Rychnovsko a.s.

Zemědělská výroba společnosti je zaměřena na rostlinnou výrobu, která vytváří podmínky pro úspěšný chod živočišné výroby, který je prezentován chovem skotu a prasat, ale také pro výrobu elektrické energie a tepla v BPS.

Více o nás

Aktuality

Velikonoční prodej vepřových půlek

21.02.2021

Společnost ZEA Rychnovsko a.s. pro Vás připravila nový termín prodeje vepřových půlek. Tentokrát v týdnu před Velikonocemi, a to 27.3.2021 od 7:00 do 9:00 v areálu střediska v Dlouhé Vsi (Dlouhá Ves 103, 516 01 Rychnov nad Kněžnou). Cena za kilogram masa je pouze 52 Kč s DPH. K vepřové půlce bude možno doobjednat droby a krev. Ke každé vepřové půlce můžete objednat až 3 litry krve zdarma v 1,5 litrových PET lahvích a droby v ceně 100 Kč s DPH. Platbu je možné provést v hotovosti nebo platební kartou. Při objednávce uveďte prosím přesné množství litrů krve a zda budete chtít celé droby, nebo jen část. Objednávky je možné rezervovat do 22.3.2021, a to online přes objednávkový formulář na webových stránkách www.zearychnovsko.cz, telefonicky na 493 034 930, nebo osobně na středisku v Dlouhé Vsi. Neváhejte a připomeňte si tradici zabíjaček. Své domácí výrobky z výborného českého masa si poté můžete vychutnat s přáteli při Velikonočních hodech v dnešní těžké koronavirové době.


Velikonoční prodej vepřových půlek
Chcete si zarezervovat vepřové půlky?

Prodej sušené kukuřice

26.10.2020

Společnost ZEA Rychnovsko a.s. nabízí k prodeji sušenou kukuřici za cenu 500 Kč/q bez DPH do vyprodání zásob.

Prodej slámy

25.09.2020

Vedení společnosti rozhodlo o prodeji slámy za jednotnou cenu 120 Kč bez DPH. Prodej bude probíhat pouze v případě, kdy bude dostatek slámy k uspokojení potřeb společnosti. Děkujeme za pochopení.

Obnovení prodeje naturálií

24.08.2020

Od 2. září obnovujeme prodej naturálií. Objednávky začínáme přijímat již od 31.8. na telefonním čísle 605428309, 494535758 nebo na e-mailu vera.sreflova@zearychnovsko.cz. Výdej bude probíhat vždy pouze ve středu mezi 7:00 - 15:30 s jednotnou cenou 400 Kč bez DPH včetně pytlování. Objednávky uzavřené od úterý aktuálního týdne budou vyskladněny až ve středu týdne následujícího. Děkujeme za pochopení.

Pozvánka na Valnou hromadu společnosti

11.08.2020

Společnost ZEA Rychnovsko srdečně zve všechny akcionáře na Valnou hromadu konanou dne 11. září 2020 v Hotelu Harmony v Dlouhé Vsi. Veškeré potřebné informace jsou v příloze.

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna nakladače za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017004

Popis projektu: Projekt „Výměna nakladače za energeticky úspornější“ je spolufinancován Evropskou unií. Prostřednictvím projektu je realizována výměna technologie - nakladače. Projekt tak přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší a ke snížení energetické náročnosti provozu příjemce.

EU Logo

Název projektu: Modernizace střediska chovu skotu Dlouhá Ves

Číslo projektu: 20/004/19210/452/010/001439

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sdružení SPLAV.

Základní popis projektu: Výsledkem projektu je zlepšení chovu dojnic ve středisku v Dlouhé Vsi. Nákup nové technologie nám velice pomůže se zlepšením zdravotního stavu paznehtů a ke zpevnění rozměklé rohoviny u dojnic. Dále dojde ke komfortnějšímu ustájení dojnic z pohledu jejich welfare, spojenou se zvýšením výkonnosti a dlouhověkosti dojnic. Tím dojde ke zefektivnění chovu krav na středisku v Dlouhé Vsi a přívětivějšímu prostředí pro chovatele starající se o jejich zdraví. Všechny tyto cíle nám splnil nákup 2 kusů automatických koupacích van s řídícími jednotkami, čerpadlem a s automatickou výměnou desinfekce.

V rámci projektu bylo vysázeno minimálně 10 ks stromků na p.č. 273/44 k.ú. Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou.

EU Logo

Název projektu: Modernizace střediska chovu skotu Lipovka

Číslo projektu: 19/003/19210/452/010/001046

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sdružení SPLAV.

Základní popis projektu: Výsledkem projektu je zefektivnění chovu telat ve středisku v Lipovce. Nákup nové technologie nám umožní komfortnější ustájení telat z pohledu jejich welfare, přívětivější prostředí pro chovatele starající se o jejich zdraví, ale také spolehlivější strojní vybavení pro přípravu mléka a jeho přesné zakládání dle individuálních potřeb každého telete. Všechny tyto cíle nám splnil nákup nového vozíku na mléko vybaveného mimo jiné pasterem a vlastním pohonem o objemu 260 l a dále nákup 45 ks rozebíratelných přístřeškových bud.

V rámci projektu bylo vysázeno minimálně 10 ks stromků na p.č. 501/15 k.ú. Lipovka u Rychnova nad Kněžnou.

EU Logo

ČÍM SE ZABÝVÁME


Živočišná výroba

Živočišná výroba

Zaměřujeme se převážně na mléčný skot

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Produkujemme rostlinnou výrobu především pro potřeby živočišné výroby a bioplynové stanice

Bioplynová energie

Bioplynová stanice

Produkujemme vlastní energii


O společnosti

Akciová společnost ZEA Rychnovsko vznikla v roce 1995. Hlavní náplní činnosti společnosti je zemědělská výroba, která představuje zejména rostlinnou výrobu provozovanou na výměře cca 2243 ha zemědělské půdy v okolí Rychnova nad Kněžnou, a dále živočišnou výrobu zaměřenou na chov skotu s důrazem na výrobu mléka, a chov prasat. Tuto tradiční náplň v roce 2010 rozšířila výroba elektrické energie a tepla v bioplynové stanici v Dlouhé Vsi.

Společnost se mimo zemědělské výroby okrajově zabývá výrobou krmiv a krmných směsí, opravou pracovních strojů, truhlářstvím, kovoobráběním a nákladní silniční motorovou dopravou.

Provoz společnosti je soustředěn do 3 kmenových středisek v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou, Javornice a Lipovky u Rychnova nad Kněžnou.

ZEA Logo