ZEA Rychnovsko a.s. - Zemědělská akciová společnost

Kontakty

Kontaktní údaje na jednotlivé pracovníky

Středisko Dlouhá Ves

Ing. Petr Sedláček

Ředitel společnosti

732814903
petr.sedlacek@zearychnovsko.cz
Ing. Jiří Dostál

Agronom

604935401
jiri.dostal@zearychnovsko.cz
Ing. Miroslav Štěpán

Agronom, mechanizátor

603826103
miroslav.stepan@zearychnovsko.cz
Bc. Michal Štepánek

Ekonom

770124699
michal.stepanek@zearychnovsko.cz
Ing. Dagmar Javorková

Vedoucí střediska živočišné výroby - skot

736472880
dagmar.javorkova@zearychnovsko.cz
Věra Šreflová

Skladová účetní

494535758
vera.sreflova@zearychnovsko.cz
Jan Klemt

Vedoucí výrobny krmných směsí a posklizňové linky

608334908
Ladislav Bartoš

Nákupčí a sklad náhradních dílů

493034923
ladislav.bartos@zearychnovsko.cz
Ilona Luňáčková

Finanční účetní

494535755
ilona.lunackova@zearychnovsko.cz
Martina Muchová

Mzdová účetní a personalistika

493034929
martina.muchova@zearychnovsko.cz
Stanislava Dusilová

Evidence půdy a akcionářů

493034930
stanislava.dusilova@zearychnovsko.cz

Středisko Javornice

Ing. Jiří Dostál

Agronom

604935401
jiri.dostal@zearychnovsko.cz
Lubomír Šrefl

Vedoucí střediska živočišné výroby - prasata a skot

605403238
Miloš Šremr

Dílna

494545806
Josef Faigl

Truhlárna

494545806

Středisko Lipovka

Ing. Miroslav Štěpán

Agronom, mechanizátor

603826103
miroslav.stepan@zearychnovsko.cz
Monika Roušavá

Účetní, evidence naturálií

775500344
monika.rousava@zearychnovsko.cz
Milan Grulich

Vedoucí střediska živočišné výroby - skot

736472881
milan.grulich@zearychnovsko.cz

Kontaktní formulář

Zanechte nám prosím vaši zprávu a své údaje, abychom vás mohli kontaktovat.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR

ČÍM SE ZABÝVÁME


Živočišná výroba

Živočišná výroba

Zaměřujeme se převážně na mléčný skot

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Produkujemme rostlinnou výrobu především pro potřeby živočišné výroby a bioplynové stanice

Bioplynová energie

Bioplynová stanice

Produkujemme vlastní energii


O společnosti

Akciová společnost ZEA Rychnovsko vznikla v roce 1995. Hlavní náplní činnosti společnosti je zemědělská výroba, která představuje zejména rostlinnou výrobu provozovanou na výměře cca 2243 ha zemědělské půdy v okolí Rychnova nad Kněžnou, a dále živočišnou výrobu zaměřenou na chov skotu s důrazem na výrobu mléka, a chov prasat. Tuto tradiční náplň v roce 2010 rozšířila výroba elektrické energie a tepla v bioplynové stanici v Dlouhé Vsi.

Společnost se mimo zemědělské výroby okrajově zabývá výrobou krmiv a krmných směsí, opravou pracovních strojů, truhlářstvím, kovoobráběním a nákladní silniční motorovou dopravou.

Provoz společnosti je soustředěn do 3 kmenových středisek v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou, Javornice a Lipovky u Rychnova nad Kněžnou.

Aktuálně platný ceník služeb.


Whistleblowing

Informace pro oznamovatele možného protiprávního jednání podle zákona na ochranu oznamovatelů u nás naleznete ve směrnici zde.

ZEA Logo