ZEA Rychnovsko a.s. - Zemědělská akciová společnost

Služby

ZEA Rychnovsko a.s. poskytuje služby v těchto činnostech:

  • výrobou krmiv a krmných směsí – kontaktní osoba Ing. Dagmar Javorková
  • oprava zemědělských pracovních strojů, kovoobrábění, truhlářská dílna - kontaktní osoba Josef Svoboda
  • služby zemědělské techniky pro podnikatele v zemědělství - kontaktní osoba Ing. Jiří Dostál
  • služby zemědělské techniky formou drobných prací pro fyzické osoby - dle středisek, Ing. Miroslav Štěpán, Ing. Jiří Dostál a Monika Roušavá

Drobný prodej výrobků

  • prodej mléka ze dvora - kontaktní osoba Stanislava Dusilová
  • prodej jatečných prasat - kontaktní osoba Lubomír Šrefl
  • prodej obilovin v drobném (naturálie) - kontaktní osoba Věra Šreflová

ČÍM SE ZABÝVÁME


Živočišná výroba

Živočišná výroba

Zaměřujeme se převážně na mléčný skot

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba

Produkujemme rostlinnou výrobu především pro potřeby živočišné výroby a bioplynové stanice

Bioplynová energie

Bioplynová stanice

Produkujemme vlastní energii


O společnosti

Akciová společnost ZEA Rychnovsko vznikla v roce 1995. Hlavní náplní činnosti společnosti je zemědělská výroba, která představuje zejména rostlinnou výrobu provozovanou na výměře cca 2243 ha zemědělské půdy v okolí Rychnova nad Kněžnou, a dále živočišnou výrobu zaměřenou na chov skotu s důrazem na výrobu mléka, a chov prasat. Tuto tradiční náplň v roce 2010 rozšířila výroba elektrické energie a tepla v bioplynové stanici v Dlouhé Vsi.

Společnost se mimo zemědělské výroby okrajově zabývá výrobou krmiv a krmných směsí, opravou pracovních strojů, truhlářstvím, kovoobráběním a nákladní silniční motorovou dopravou.

Provoz společnosti je soustředěn do 3 kmenových středisek v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou, Javornice a Lipovky u Rychnova nad Kněžnou.

Aktuálně platný ceník služeb.


Whistleblowing

Informace pro oznamovatele možného protiprávního jednání podle zákona na ochranu oznamovatelů u nás naleznete ve směrnici zde.

ZEA Logo